منو باش که فکر میکردم...

 

 

 

 

مـنــو بـاش کــه فـکـر میـکـردم تـو بـه عـشـق مــن اسـیـری . . .


فـکــر میکـردم کـه نـباشــم سـاده از دوریـم میمیـری !


مـنــو بـاش کـه فکـر میـکردم تـو تـا آخــرش بـاهـامی . . .


فکــر میـکردم تـا همــیشـه تـو رفـیـق گــریـه هــامـی !


مـنـو بـاش کـه بـا خـیالــت هــر نـفـس نـفـس کـشیـدم . . .


مـنـو باش کــه تــوی چـشمـات عـکـس چـشمـاتـو مـیـدیـدم !

 

مـنـو بـاش کـه بـاز بـه یـــــادت دارم اینــجـا کـــم مـیـارم

 

مـنــو بـاش کــه تـــوی شـعـــرام بـازم اسمـتـو مـــیـارم . . .

/ 1 نظر / 29 بازدید
علی

ایام عاشقانه باد[گل]